In data de 16.06.2022, la ora 12:00,  pe MT, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Ingineria metabolică a escherichia coli pentru obținerea 1,4-butandiolului din glucoză și glicerină / Metabolic Engineering of Escherichia Coli for Obtaining 1,4-Butanediol from Glucose and Glycerol

 elaborată de doamna

SINKLER RÉKA,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ,  

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.Habil.dr.ing.  ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. SZABOLCS LÁNYI CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CRISTINA COSTACHE MEMBRU
Prof.dr.ing. ȘTEFAN SZEDLACSEK MEMBRU
Prof.Habil.dr.ing. CSABA PAIZS MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313