In data 19.09.2023, la ora 12:00,  în sala JI 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Influența tratamentelor termice asupra comportării unui aliaj din sistemul Al-Mg pentru aplicații maritime /  Heat Treatments Influence on the Performance of an Alloy From Al-Mg System for Marine Applications

elaborată de doamnul

ISTRATE Dionisie

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  CRISTIAN PREDESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  BRÂNDUȘA GHIBAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  ILARE BORDEAȘU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CĂTĂLIN POPA REFERENT
Prof .dr.ing. TEODOR MACHEDON PISU REFERENT
Prof. dr. ing. IULIAN VASILE ANTONIAC REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313