În data de 24.10.2023, la ora 15:00,  în clădirea CAMPUS, sala de conferință , va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată în Str. Splaiul Independenței nr.313, sector 6, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: INFLUENȚA IONILOR DOPANȚI DE PĂMÂNTURI RARE ASUPRA CARACTERISTICILOR DE FOTOLUMINISCENȚĂ ALE HIDROXIAPATITEI PENTRU UTILIZĂRI BIOMEDICALE / INFLUENCE OF DOPANT RARE-EARTH IONS ON THE PHOTOLUMINESCENCE CHARACTERISTICS OF HYDROXYAPATITE FOR BIOMEDICAL USES 

elaborata de domnul:

PĂDURARU Viorel Andrei

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ADELINA IANCULESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ECATERINA ANDRONESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. MIRCEA BEURAN REFERENT
Conf.dr.ing. DENISA FICAI REFERENT
C.S.I dr.fiz. FLORIAN DUMITRACHE REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313