IN CADRUL UPB A AVUT LOC INAUGURAREA LABORATORULUI DE INGINERIA PROCESELOR DE PRELUCRARE A ȚIȚEIULUI

IN CADRUL UPB A AVUT LOC INAUGURAREA LABORATORULUI DE INGINERIA PROCESELOR DE PRELUCRARE A ȚIȚEIULUI

Inaugurarea Laboratorului de Ingineria Proceselor de Prelucrare a Țițeiului – R020

Vineri, 16 noiembrie 2018 a avut loc deschiderea oficială a Laboratorului de Ingineria Proceselor de Prelucrare a Țițeiului – R020, sponsorizat de OMV Petrom.  Deschiderea a avut loc în cadrul unui eveniment internațional, CAPE Forum Meeting, organizat de Federația Europeană de Inginerie Chimică la București la Universitatea Politehnica din București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor (15-17 noiembrie 2018).

La deschidere au participat reprezentanți ai colaboratorilor industriali, cadre didactice din UPB, studenți din UPB, participanți la CAPE Forum 2018 (studenți la doctorat și cadre didactice din universități europene):

OMV Petrom:

 1. Radu-Sorin CĂPRĂU, Executive Board Member, Head of Downstream Oil Division
 2. Camelia Sabina POP, Expert Internal Communication Department, Communication and Sustainability
 3. Mircea Alexandru DAVID, Senior Department Manager Bussiness Processes, Petrobrazi Refinery, Downstream Oil Division
 4. Constantin Sorin ION, Heat of Production Manager, Petrobrazi Refinery, Downstream Oil Division
 5. Ștefan TOADER, Head of Department – Project Management, Petrobrazi Refinery, Downstream Oil Division
 6. Daniela COMȘA, Team Leader Human Resources, Petrobrazi Refinery, Downstream Oil Division
 7. Alina Madalina ZAHAN, Team Leader of Quality Control, Technical Development Department, Petrobrazi Refinery, Downstream Oil Division
 8. Alexandra SIN, Specialist – Services Contracts and Special Programs, Petrobrazi Refinery, Bussiness Processes Division

Reprezentanții firmei  Siemens

 1. Marian LAZĂR – Director punct de lucru Petrobrazi
 2. Luigi ROȘCULEȚ – Instrumentist
 3. Nicolae BARA – Electrician

TUV Austria

 1. Dana GEORGESCU, Analist servicii clienti, Departamentul Marketing, TŰV Austria-România

UPB

 1. Mihnea COSTOIU, Rector Universtatea POLITEHNICA din București
 2. Dorina ADAMESCU, Director Economic Universtatea POLITEHNICA din București
 3. Cristina ORBECI, Decan Facultatea Chimie Aplicată și Știința Materialelor
 4. Paul STĂNESCU, Prodecan Facultatea Chimie Aplicată și Știința Materialelor
 5. Cristian PÂRVU, Prodecan Facultatea Chimie Aplicată și Știința Materialelor
 6. Sorin Costin BÎLDEA, Director Departamentul Inginerie Chimică și Biochimică
 7. Valentin PLEȘU, Director Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces
 8. Petrica IANCU, Director Management Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces
 9. Vasile LAVRIC, Director Școala Doctorală ”Chimie Aplicată și Știința Materialelor”
 10. Ioan CĂLINESCU, Membru al Consiliului Profesoral al Facultății Chimie Aplicată și Știința Materialelor
 11. Raluca Daniela ISOPESCU, Departamentul Inginerie Chimică și Biochimică

Studenți din anii III și IV specializarea Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice

OMV Petrom şi UPB prin Centrul de Transfer Tehnologic pentru Industriile de Proces, au încheiat un contract de colaborare pentru crearea unei infrastructuri de cercetare în domeniul rafinării ţiţeiului pentru studenţii de la facultatea Chimie Aplicată și Știința Materialelor din cadrul Universității POLITEHNICA din București, prin livrarea a două sisteme de distilare, cuprinse într-o instalație pilot de laborator:

 • Sistem de distilare a ţiţeiului i-Fischer Dist D-2892 CC, conform ASTM D-2892
 • Sistem de distilare a amestecurilor de hidrocarburi grele, i-Fischer Dist D-5236 CC (Potstill), conform ASTM D-5236

Obiectivele contractului:

 • Dezvoltarea colaborării dintre universitate şi partenerul industrial OMV PETROM.
 • Susţinerea activităţilor academice (didactice și de cercetare) pentru a asigura instruirea absolvenţilor în domeniul ingineriei proceselor de prelucrare a ţiţeiului conform cerinţelor de pe piaţa muncii.
 • Asigurarea transferului de cunoştinţe şi a inovaţiilor din domeniul proceselor de prelucrare a ţiţeiului.
 • Crearea unui master în domeniul Ingineriei proceselor de prelucrare a țițeiului, al planificării și integrării operațiilor, precum și al mentenanței instalațiilor aferente.
 • Crearea unui centru de perfecţionare a studenţilor pentru a asigura forţa de muncă instruită conform cerinţelor angajatorului.

Valoarea proiectului: 800.000 lei

Activiţăţile proiectului:

 • Livrarea instalaţiilor pilot
 • Amenajarea laboratorului LIPPȚ
 • Instalarea instalaţiei pilot şi punerea în funcţiune a sistemelor de distilare
 • Instruirea personalului de operare
 • Realizarea de experimente cu relevanță pentru OMV PETROM.