HS_1_Componență Senat
HS_2_Regulament Senat
HS_3_Componență Birou Executiv Senat
HS_4_Componență Consiliu Administrație
HS_5_Componență Birou Executiv Consiliu Administrație
HS_6_Componență CSUD
HS_7_Metodologie referendum desemnare rector
HS_8_Validare rapoarte comisii concurs posturi didactice perioada nedeterminată, sem. 2, an universitar 2022-2023, Centrul Universitar București
HS_9_Validare rapoarte comisii concurs posturi didactice perioada nedeterminată, sem. 2, an universitar 2022-2023, Centrul Universitar Pitești
HS_10_Metodologie admitere români de pretutindeni Centrul Universitar Bucuresti
HS_11_Desfasurarea activitatii in UNSTPB pe baza regulamentelor si metodologiilor aflate in vigoare la data fuziunii
HS_12_Structura an universitar 2023-2024, Centrul Universitar București
HS_13_Aprobare Sistem de taxe Centrul Universitar București, an univ. 2023-2024
HS_14_Modificare și completare Regulament de organizare și funcționare a Direcției Secretariat General Centrul Universitar Pitești
HS_15_Menținere în vigoare Procedură Operațională pentru soluționarea cererilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în Centrul Universitar Pitești
HS_16_Aprobare taxe examinare lingvistică și eliberare atestat competență lingvistică pentru centrul de limbi străine LOGOS Centrul Universitar Pitești
HS_17_Completare comisii de specialitate Senat pentru Centrul Universitar Pitești
HS_18_Validare alegere Senat student Băjan Maria Antonia
HS_19_Validare alegeri Senat studeni Costache Florin și Costea Alexandru
HS_20_Menținerea calității de titular conf. Onu Constantin – Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
HS_21_Menținerea calității de titular conf. Enescu Florentina – Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
HS_22_Menținerea calității de titular conf. Șerban Gheorghe – Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare
HS_23_Validare comisie de analiză acordare titlu Doctor Honoris Causa – Adrian Ionescu
HS_24_Afiliere UNSTPB la cluster Edaphic Bloom Danube
HS_25_Afiliere UNSTPB la Centrul European de informații și analize de securitate cibernetică îm domeniul energetic
HS_26_Program nou de studii universitare de masterat în limba română în cadrul FAIMA -Economie și finanțe pentru afaceri-
HS_27_Program nou de studii universitare de masterat în limba engleză în cadrul FISB -Sisteme biotehnice inteligente-
HS_28_Program nou de studii universitare de masterat în limba română în cadrul FSA -Analiza inteligentă a datelor-
HS_29_Retragere din oferta educațională a UNSTPB a programului de studii de masterat – Economie și finanțe europene – din cadrul Facultatea de Economie și Drept

HS_30_Prelungire stagiu doctoral Nitesh Kumar Singh
HS_31_Prelungire stagiu doctoral Flavia Chorobura
HS_32_Prelungire stagiu doctoral Yassine Nabou
HS_33_Prelungire stagiu doctoral Myssar Jabbar Hamood
HS_34_Validare alegere Senat studenți facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte
HS_35_Preluare program studii de masterat – Energy Engineering -Facultatea de Energetică

HS_36 Metodologie referendum desemnare rector 2024-2029
HS_37_Aprobarera solicitare UPG Ploiești susținere examen licență la UNSTPB
HS_38_Aprobarera solicitare Univ Oradea susținere examen licență la UNSTPB
HS_39_Aprobarer solicitare Univ Lucian Blaga susținere examen licență la UNSTPB
HS_40_Validare rezultate referendum desemnare rector 2024-2029
HS_41_Aprobarea prelungirii contractelor de muncă ale cadrelor didactice angajate pe perioadă determinată până la data de 01.10.2023
HS_42_Prelungire contracte de munca pe perioada determinata 2023-2024
HS_43_Aprobare calendar concurs posturi didactice și cercetare perioadă determinată, sem. 1, an universitar 2023-2024
HS_44_Metodologie privind concursul pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Centrul Universitar Pitesti
HS_45_Actualizare structură an universitar 2023-2024, Centrul Universitar Bucureșt
HS_46_Actualizare structură an universitar 2023-2024, Centrul Universitar Pitești
HS_47_Planificare concediu de odihnă pentru personalul didactice, de cercetare și auxiliar, din Centrul Universitar București, în anul univ. 2023-2024
HS_48_Planificare concediu de odihnă pentru personalul didactice, de cercetare și auxiliar, din Centrul Universitar Pitești, în anul univ. 2023-2024
HS_49_Regulament de întocmirea statului de funcțiuni pentru învățământul cu frecvență redusă în Centrul Universitar Pitești
HS_50_Eugen Bruno ȘTEFAN – activități didactice la Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste – Universitatea din Craiova
HS_51_Claudiu Ion NEAGOE – activități didactice la Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste – Universitatea Valahia din Tîrgoviște
HS_52_Cornel POPESCU – activ.did. – Universitatea Vasile Alexandri din Bacău
HS_53_Mihai Daniel CHIROIU – activ.did. – Academia de Studii Economice din București
HS_54_Mihai Daniel CHIROIU – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_55_Mihai DASCĂLU – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_56_Ștefan RUȘEȚI – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_57_Bogdan Costel MOCANU – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_58_Florin POP – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinabd I din București
HS_59_Octavian FRATU – activ.did. – Universitatea Maritimă din Constanța
HS_60_Simona HALUNGA – activ.did. – Universitatea Maritimă din Constanța
HS_61_Mircea RĂDUCANU – activ.did. – Universitatea Maritimă din Constanța
HS_62_Gheorghe BREZEANU – activ.did. – Universitatea Maritimă din Constanța
HS_63_Robert Alexandru DOBRE – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_64_Călin BIRA – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din Bucureșt
HS_65_Maria Magdalena ROȘU – activ.did. – Academia de Studii Economice din București
HS_66_Bogdan Felician ABAZA – activ.did. – Școala Națională de Studii Politice și Administrative
HS_67_Cătălin SILVESTRU – activ.did. – Academia de Studii Economice din București
HS_68_Alexandra Cristina TIRON – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_69_Mihai BOIANGIU – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_70_Aurel ALECU – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_71_Ileana Cristina COVALIU-MIERLĂ – activ.did. – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
HS_72_Daniel Eugeniu CRUNȚEANU – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_73_Teodor Lucian GRIGORIE – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_74_Teodor Lucian GRIGORIE – activ.did. – Universitatea din Craiova
HS_75_Oana Lorena ISTRATE – activ.did. – Universitatea de Vest Timișoara
HS_76_Edina RUSEN – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_77_Emil SIMION – activ.did. – Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
HS_78_Emil SIMION – activ.did. – Academia Tehnică Militară Ferdinand I din București
HS_79_Nicoleta LEONTE – activ.did. – Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București
HS_80_Daniela Carmen GRIGOROIU-NOROCEL – activ.did. – Academia de Studii Economice din București
HS_81_Natalia MANEA – activ.did. – Academia de Studii Economice din București
HS_82_Olga Maria Cristina BUCOVEȚCHI – activ.did. – Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu
HS_83_Oana Mariana CIUCHI – activ.did. – Universitatea Petre Andrei din Iași
HS_84_Ramona Cristina BĂLĂNESCU – activ.did. – Academia de Artă Teatrală și Cinematografie Ion Luca Caragiale din București
HS_85_Ana-Maria Andreea SZILAGY – activ.did. – Antioch University – New England (Keene, New Hampshire), SUA
HS_86_Andrei SIMIONESCU-PANAIT – activ.did. – Universitatea de Vest Timișoara
HS_87_Ciprian TUDOR – activ.did. – Școala Națională de Studii Politice și Administrative
HS_88_Ciprian TUDOR – activ.did. – Academia de Artă Teatrală și Cinematografie Ion Luca Caragiale din București
HS_89_Bogdan Ștefan VASILE – activ.did. – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
HS_90_Emil BURTESCU – activ.did. – Academia de Studii Economice din București
HS_91_Nicolae BRÂNZEA – activ.did. – Universitatea Ovidius din Constanța
HS_92_Geanina CUCU CIUHAN – activ.did. – Universitatea din București
HS_93_Constantin CIUCUREL – activ.did. – Universitatea Valahia din Tîrgoviște
HS_94_Mariana Ionela TUDOR – activ.did. – Universitatea Valahia din Tîrgoviște
HS_95_Ioana Elena ICONARU – activ.did. – Universitatea Valahia din Tîrgoviște
HS_96_Victor BADEA – activ.did. – Universitatea din București
HS_97_Manuela Mihaela CIUCUREL – activ.did. – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, Centrul Universitar București
HS_98_Maria PESCARU – activ.did. – Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
HS_99_Doru Anastasiu POPESCU – activ.did. – Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
HS_100_Ștefan TOMA – activ.did. – Universitatea Româno-Americană
HS_101_Leonard FLEANCU – activ.did. – Universitatea Spiru Haret
HS_102_Leonard FLEANCU – activ.did. – Universitatea Ecologică din București
HS_103_Prelungire stagiu doctoral IDOKO George-Onoja
HS_104_Prelungire stagiu doctoral SVERTOKA Ekaterina
HS_105_Prelungire stagiu doctoral SAQIB Nazir
HS_106_Prelungire stagiu doctoral IQBAL Muhammad Amjad
HS_107_Prelungire stagiu doctoral GHOZATLOU Omid
HS_108_Prelungire stagiu doctoral REZA Mohammadi Asiyabi
HS_109_Prelungire stagiu doctoral DANKAT Gideon Gwanzuwang
HS_110_Prelungire stagiu doctoral TAHER Hameed Abed
HS_111_Prelungire stagiu doctoral ALBO Urbi Ammar Hussein
HS_112_Aprobare mentinere calitate titular pentru cadrele didactice care au implitiv 65 de ani până la data de 01.10.2023
HS_113_Modificare fișă de prezentare program de studii postuniversitare Specialist sisteme de business intelligence
HS_114_Aprobare constituire Centru de Cercetare Incubatorul de inovare Educațională LEARNINNO
HS_115_Validare alegeri partiale – Dep. de Comunicare în Limbi Moderne – Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
HS_116_Modificare regulament Club Sportiv Universitar Știința
HS_117_Metodologie de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licență, masterat, doctorat și postuniversitare în UNSTPB 2023-2024
HS_118_Prelungire stagiu doctoral pentru anul univ. 2023-2024
HS_119_Personal didactic asociat care efectuează activități didactice și de cercetare, în anul universitar 2022-2023, în UNSTPB
HS_120_Personal didactic pensionar care efectuează activități didactice și de cercetare, în anul universitar 2023-2024, în UNSTPB
HS_121_Personal didactic pensionar care efectuează activități didactice și de cercetare, în anul universitar 2023-2024, în UNSTPB
HS_122_Constantin Eduard STĂNILOIU – activ.did. – Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu din Sibiu
HS_123_Alin MOLDOVEANU – activ.did. – Academia de Artă Teatrală și Cinematografie Ion Luca Caragiale din București
HS_124_Helene BĂDĂRĂU-ȘUSTER – activ.did. – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
HS_125_Marilena Monica ȚÂNȚU – activități didactice la Școala Doctorală UMF Carol Davila din București
HS_126_Prelungire un an contract de muncă pe perioadă determinată Iordan Florin FILERU, Facultatea de Transporturi
HS_127_Aprobare planuri de învățământ licență 2023-2027 și masterat 2023-2025
HS_128_Aprobare State de Funcții 2023-2024
HS_129_Mentinere caliate titular pentru cadre didactice care vor împlini 65 de ani în anul univ. 2023-2024 până la data de 01.10.2024
HS_130_Nicoleta ISAC – activ.did. – Instambul Zaim University – Turcia
HS_131_Dumitru Sorin ENEA – activ.did. – Beijing International Studies University – China
HS_132_Validare alegeri partiale – Dep. de Fizică – Facultatea de Științe Aplicate
HS_133_Anulare adeverință finalizare studii nr.4773_28.06
HS_134_Anulare adeverință finalizare studii nr.4761_28.06.2023

HS_135_ Clusterul CITI
HS_137_Prelungire un an contract de muncă pe perioadă determinată Mircea Ștefan SIMOIU, Facultatea de Automatică și Calculatoare

HS_138_Aprobare Comisii Concurs posturi didactice perioadă determinata, sem.I, an univ. 2023-20234

HS_139_Ofelia POPESCU – activ.did. – Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
HS_140_Adrian Daniel PRICOP – activ.did. – Universitatea Ecologică din București
HS_141_Validare rapoarte comisii concurs posturi didactice și de cercetare perioada determinată, sem. 1, an universitar 2023-2024
HS_142_Desemnare prodecan facultatea de Inginerie Aerospațială – Cătălina ENACHE
HS_143_Prelungire stagiu doctoral BEY Maaya
HS_144_Regulament burse 2023-2024
HS_151_Dorinela COSTESCU – activ.did. – Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București
HS_152_Paula Pompilia TOMI – activ.did. – Universitatea din București
HS_145_Acordare titlu profesor emerit – Sorin Dan GRIGORESCU – FIE
HS_148_Crenguța Ileana SINISI – activități didactice la Școala Doctorală de Științe Economice și Umaniste – Universitatea Valahia din Tîrgoviște
HS_149_Vladimir POTOP – activ.did. – Universitatea Ecologică din București
HS_150_George Mihail MAN – activ.did. – Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
HS_146_Validare alegeri partiale – Dep. de Fizică și Dep. De Matematică Informatică – Facultatea de Științe Aplicate
HS_147_Desemnare prodecan facultatea de Științe Aplicate – Teodor ȚURCANU

HS_153_Regulament de desfășurare a alegerilor pentru reprezentanții studenților din Senat și Consiliile Facultăților în Centrul Universitar București (1)

HS_154_Validare alegeri partiale – Facultatea de Energetică

HS_155_Validare alegeri partiale – Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice

HS_156_Validare alegeri partiale – Facultatea de Științe Aplicate

HS_157_Validare alegeri Studenti Senat

HS_158_Andra PORUMBEANU – activ.did. – Universitatea din București

HS_159_Andreea Codrina TĂNASE- activ.did. – Universitatea din București

HS_160 Aprobare Cartei Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București
HS_161 Regulament privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Universitatea  Națională de Știință şi Tehnologie Politehnica București
HS_162 Metodologie de organizare a alegerilor rectorului Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, pentru perioada 2024 – 2029
HS_163_1_Aprobare prealabilă și conformă privind integrare volultară, prin modul trecerii INCD COMOTI în coordonarea POLITEHNICII București
HS_163_2_Aprobare prealabilă și conformă privind integrare volultară, prin modul trecerii INCD INMA în coordonarea POLITEHNICII București
HS_163_3_Aprobare prealabilă și conformă privind integrare volultară, prin modul trecerii INCD pentru Științe Biologice în coordonarea POLITEHNICII București
HS_163_4_Aprobare prealabilă și conformă privind integrare volultară, prin modul trecerii INCD Delta Dunării – Tulcea în coordonarea POLITEHNICII București
HS_164 Aprobare înființare Centru Național de Cercetare Avansată și Instruire în Securitate Cibernetică – CeRISC
HS_165 Aprobare înființare Centru de Tehnologii Educaționale Avansate
HS_166 Aprobare înființare Centru de Cercetare și Inovare în Sport
HS_167 Acordare titlu profesor emerit – Corneliu BURILEANU – ETTI
HS_168 Radu Florin PORUMB – activ.did. – Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău
HS_169 Traian  MAZILU – activ.did. – Universitatea Tehnică de Construcții București
HS_170 Modificare regulament burse 2023-2024
HS_171 Modificare act constitutiv Asociație Măgurele Science Park
HS_172_Modificare act constitutiv al Fundației Universității POLITEHNICA București – HiPoliTech

HS_173 Aprobare calendar concurs posturi didactice și cercetare perioadă nedeterminată, sem. 1, an universitar 2023-2024
HS_174 Validare alegeri parțiale reprezentanți studenți în senat și consiliile facultăților
HS_175_Validare rezultate alegeri desemnare rector 2024-2029
HS_176_Aprobare Comisii Concurs posturi didactice perioadă nedeterminata, sem.I, an univ. 2023-2023
HS_177_Completareare regulament burse 2023-2024
HS_178_Proiect buget UNSTPB 2024
HS_179_Plan operational de investitii UNSTPB 2024
HS_180_Plan de achizitii UNSTPB 2024
HS_181_Lucian TOMA – activ.did. – Universitatea Tehnică a Moldovei din Chișinău
HS_182_Validare alegeri partiale – Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică
HS_183_Validare alegeri partiale – Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
HS_184_Validare alegeri partiale – Facultatea de Inginerie Electrică
HS_185_Aprobarera solicitării Universității Ștefan cel Mare din Suceava privind susținerea examenului de finalizare a studiilor pentru programul de licență Echipamente
HS_186_Aprobare prealabilă și conformă privind integrare volultară, prin modul trecerii INCD ICMET – Craiova în coordonarea POLITEHNICII București
HS_187_Delegarea Consiliului de Administrație de a aproba modificarea organigramei UNSTPB
HS_188_Program nou de studii universitare de licență în limba română în cadrul DFCD-SSU -Jurnalism-
HS_189_Program nou de studii universitare de licență în limba română în cadrul DFCD-SSU -Media Digitală-
HS_190_Program nou de studii universitare de licență în limba română în cadrul DFCD-SSU -Psihologie – Științe Cognitive-
HS_191_Retragere din oferta educațională a UPB a programelor de studii de masterat în lichidare din cadrul FETTI
HS_192_Aprobarera solicitării dnei MORLOVA Alina Elena privind susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență la Facultatea de Științe Socio-Umane din cadrul Universității „Lucian Blaga” Sibiu