In data de 28.04.2022, la ora 12:00,  sala A 312, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

HIDROGELURI (NANO)COMPOZITE CU REȚEA DE POLI(ACID METACRILIC)/ NANO(COMPOSITE) HYDROGELS WITH POLY(METHACRYLIC ACID) NETWORK

elaborată de doamna

NINCIULEANU Claudia-Mihaela,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  IOAN ȘTEFAN VOICU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIRCEA TEODORESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing.  CĂTĂLIN ZAHARIA MEMBRU
Prof.dr.ing. MARCEL POPA MEMBRU
C.S.I dr.ing.  ANDREI SÂRBU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313