In data de 11.10.2021, la ora 16:30, va avea loc în sala D 018, in cadrul facultății de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Grafena monostrat de la sinteză la integrarea în aplicații medicale / Single layer graphene from synthesis to integration in medical applications

 elaborată de doamna

ŢÎNCU Bianca Cătălina (ADIACONIŢĂ)

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE EXACTE, domeniul de doctorat CHIMIE, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.   Ileana RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.  Ioana DEMETRESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Academician Maria ZAHARESCU MEMBRU
C.S. I dr.ing. Marioara AVRAM MEMBRU
Prof.dr.ing. Horia IOVU MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313