In data de 25.11.2022, la ora 10:00, in sala D 018, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: Expresia proteinei din capsida ssCCMV și simulare de dinamică moleculară a capsidului ssCCMV / Expression of the ssCCMV Capsid Coat Protein and Molecular Dynamics Simulations on the ssCCMV Capsid

elaborată de domnul

János SZÖVÉRFI

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.Habil.dr.ing.  ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. SZABOLCS LÁNYI CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CRISTINA COSTACHE REFERENT
Prof.Habil.dr.ing. CSABA PAIZS REFERENT
Prof. univ. dr. habil László SZILÁGYI REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313