In data de 09.09.2021, la ora 12:00, va avea loc, în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

Cercetări experimentale privind captarea și valorificarea deșeurilor oxidice cu granulație fină generate în industria materialelor ceramice și refractare / Experimental Research on the Capture and Recovery of Fine Granulated Oxid Waste Generated in the Ceramic and Refractory Materials Industry

 elaborată de doamna

Elisa – Florina PLOPEANU,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. VALERIU GABRIEL GHICA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICOLAE CONSTANTIN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. RODICA MARIANA ION MEMBRU
Prof.dr.ing. ANA VIRGINIA SOCALICI MEMBRU
Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313