In data de 29.09.2022, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala EH 017,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Eficientizarea energetică a proiectării și exploatării turbomașinilor / Energy Efficiency of Turbomachine Design and Operation

elaborată de

DUMITRESCU Oana – Maria

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. CONSTANTIN BULAC PREŞEDINTE
Prof. emerit dr.ing. DAN NICULAE ROBESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIHAI ALBULESCU MEMBRU
C.S.I.dr.ing.  VALENTIN SILIVESTRU MEMBRU
Prof.dr.ing. SANDA – CARMEN GEORGESCU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313