In data de 30 iulie 2020, la ora 11.00, va avea loc, in cadrul Scolii Doctorale de Automatica si Calculatoare, sedinta de dezbatere si susţinere publică on-line, a tezei de doctorat  cu titlul

CR-LM: CYBER RАNGE LАB MАNАGER АRCHITECTURE АND FEАTURES ОF NEXT GENERАTIОN CYBER RАNGE/

a candidatului

Drаgоs-Geоrge IОNICА

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINERESTI,

domeniul de doctorat CALCULATOARE SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

Componenta comisiei este urmatoarea:

 

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing.  MIHNEA-ALEXANDRU MOISESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  FLORIN POP CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. LUCIAN – MIHAI MOCANU REFERENT
Prof.dr.ing.  MIHAI TOGAN REFERENT
Prof.dr.ing.  NIRVANA ALINA POPESCU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la sedinta de dezbatere si susţinere publică on-line prin transmiterea solicitarii la adresa catalina.daraban@upb.ro.

Teza poate fi consultata la Biblioteca Universitatii Politehnica din Bucuresti, situată in localul din Splaiul Independentei nr. 313.