Concursuri Posturi Vacante Didactice si de Cercetare

Arhiva documente concursuri 2016-2017

Arhiva documente concursuri semestrul I 2017-2018

POSTURI DIDACTICE VACANTE pe pedioadă nedeterminată propuse spre a fi scoase la concurs în semestrul I, an univ.2017 – 2018

Candidaţi înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. I, an univ. 2017-2018

COMISII CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. I, An universitar 2017–2018

CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. I, An universitar 2017–2018PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata [Sem. II, An. Univ.2017-2018]

Candidati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, sem. I, an universitar 2017-2018.

Arhiva documente concursuri semestrul I 2016-2017

POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂscoase la concurs în Semestrul I, anul universitar 2016-2017[MO, III, Nr. 1631 / 28.11.2016]

CALENDAR CONCURSOCUPARE POSTURI DIDACTICE – PERIOADA NEDETERMINATASem. I, An universitar 2016 – 2017 [MO, III, 1631 /28.11.2016]

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata Sem. I, anul universitar 2016-2017

COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata Sem. I, anul universitar 2016-2017

Candidaţi înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, publicate în MO.1631/28.11.2016

Candidati admisi/respinsi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, publicate in MO.1631/28.11.2016

Arhiva documente concursuri semestrul II 2016-2017

OMECTS nr. 6.560 / Decembrie 2012. Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

OMECTS nr. 4204 / Iulie 2013. Modificare OMECTS nr. 6560 / Decembrie 2012 [Modificarea Standardelor unor Comisii CNATDCU]

POSTURI DIDACTICE VACANTE scoase la concurs în Semestrul II, pentru anul universitar 2016-2017

CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. II, 2016-2017

Candidaţi inscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. II, an univ. 2016-2017

COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată Semestrul II, anul universitar 2016-2017

PROGRAMAREA PROBLOR DE CONCURS

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată