Concursuri Posturi Vacante Didactice si de Cercetare
  • LEGISLATIE
  • PERIOADA NEDETERMINATA
  • PERIOADA DETERMINATA
  • POSTURI CERCETARE
  • ARHIVA

2019

 

2018

U.P.B. scoate la concurs două posturi de asistent de cercetare în cadrul proiectului complex “ Tehnologii Emergente pentru Contracararea Efectelor Induse de Curgerile Turbulente ale Mediilor Fluide – CONTUR”, contract nr. 87PCCDI ⁄ 2018 din 31.03.2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0868.
Candidații selectați vor fi angajați cu normă întreagă (8 ore/zi) pe perioadă determinată începând cu 28/01/2019, pe toată durata desfășurării proiectului.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA Bucuresti (U.P.B.) scoate la concurs un post de asistent de cercetare în cadrul proiectului complex CAR-Safe, implementat sub conducerea Universității Ștefan cel Mare Suceava, proiectul complex “ Platformă hibridă de comunicații prin lumină vizibilă și realitate augmentată pentru dezvoltarea de sisteme inteligente de asistență și siguranță activă a autovehiculelor (CAR Safe), proiectul component nr. 3„

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului “Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire – EcoNanoWires” Nr. contract finanțare: 49/05.09.2016, ID: P_37_649, MySMIS: 104141, Director proiect Dr. Ruxandra VIDU, pentru 1 post Asistent Cercetare caracterizare materiale.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului “Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire – EcoNanoWires” Nr. contract finanțare: 49/05.09.2016, ID: P_37_649, MySMIS: 104141, Director proiect Dr. Ruxandra VIDU, pentru 1 post Asistent Cercetare Tehnologii de depoluare.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea Politehnica din Bucureşti, implementează sub conducerea Universității Ștefan cel Mare Suceava, proiectul complex “ Platformă hibridă de comunicații prin lumină vizibilă și realitate augmentată pentru dezvoltarea de sisteme inteligente de asistență și siguranță activă a autovehiculelor (CAR Safe), proiectul component nr. 3„ Tehnici de comunicație V2X pentru sisteme cooperative de asistare a conducerii și vehicule autonome, contract nr. 21PCCDI ⁄ 2018 din 17.05.2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0917.
Ca urmare,în cadrul proiectului este disponibil un post de asistent cercetare. Candidatul selectat va fi angajaț cu normă întreagă (8 ore/zi) pe perioadă determinată (23 de luni) începând cu 01.03.2019.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsie – AICI


Universitatea Politehnica din Bucureşti implementează proiectul „Eco-nanotehnologii şi echipamente inteligente pentru cartografierea propietăţilor solului şi evaluarea în dinamica plantei, în vederea eficientizării producţiei agricole şiprotecţiei mediului (ENI)” de tip Complex realizat în consorţii de CDI, finanţat de UEFISCDI, contract nr. 41PCCDI/2018, cod proiect PN-III-P1-1,2-PCCDI-2017-0560.

Astfel, în cadrul proiectului sunt disponibile 3 posturi de asistent de cercetare din care:
– 2 posturi de asistent de cercetareîndomeniulelectronică aplicată,
– 1 post de asistent de cercetare în domeniul maşini hidraulice si pneumatice.
Candidatii selectaţi vor fi angajaţi cu normă întreagă (8h pe zi) pe perioadă determinată (pe o durată de 21 de luni), începând de la data de 31.01.2019.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsie – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București scoate la concurs două poziții de asistent cercetare pentru completarea echipei științifice a proiectului complex PCCDI “BIONANOMATERIALE INOVATIVE PENTRU TRATAMENT SI DIAGNOSTIC – proiect component – BIONANOMATERIALE PENTRU REGENERAREA TESUTURILOR. DIAGNOSTICUL, PREVENTIA SI TRATAMENTUL OSTEOPOROZEI,  finanțat de UEFISCDI.

Postul este prevăzut cu timp de lucru: 8 ore/zi, pe o perioada de 24 luni cu finanțare din proiectul complex Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0629, și respectiv 24 luni cu finanțare din veniturile proprii ale Universitatii POLITEHNICA din București

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsie – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București scoate la concurs trei poziții de asistent cercetare pentru completarea echipei științifice a proiectului complex PCCDI “BIONANOMATERIALE INOVATIVE PENTRU TRATAMENT SI DIAGNOSTIC – proiect component – Nanocompozite inteligente pentru diagnosticul și tratamentul cancerului osos”, Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0629, finanțat de UEFISCDI și implementat în calitate de partener la Universitatea POLITEHNICA din București

Postul este prevăzut cu timp de lucru: 8 ore/zi, pe o perioada de 24 luni cu finanțare din proiectul complex Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0629, și respectiv 24 luni cu finanțare din veniturile proprii ale Universitatii POLITEHNICA din București.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsie – AICI


Se scot la concurs două poziții de asistent cercetare pentru completarea echipei științifice a proiectului complex PCCDI “BIONANOMATERIALE INOVATIVE PENTRU TRATAMENT SI DIAGNOSTIC – proiect component – Sonde nanostructurate pentru diagnostic”, Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0629, finanțat de UEFISCDI și implementat în calitate de partener la Universitatea POLITEHNICA din București.

Postul este prevăzut cu timp de lucru: 8 ore/zi, pe o perioada de 24 luni cu finanțare din proiectul complex Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0629, și respectiv 24 luni cu finanțare din veniturile proprii ale Universității POLITEHNICA din București.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsie – AICI


Se scoate la concurs o poziție de asistent cercetare pentru completarea echipei științifice a proiectului complex PCCDI “ Terapii inteligente pentru boli non-comunicabile bazate pe eliberarea controlată de compuși farmacologi din celule încapsulate după manipulare genetică sau bionanoparticule vectorizate – Proiect component – Încapsularea celulelor eucariote manipulate genetic pentru eliberarea controlată a unor produși farmacologic activi”, Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0697, finanțat de UEFISCDI și implementat în calitate de partener la Universitatea POLITEHNICA din București.

Postul este prevăzut cu timp de lucru: 8 ore/zi, pe o perioadă de 24 luni cu finanțare din proiectul complex Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0629, și respectiv 24 luni cu finanțare din veniturile proprii ale Universitatii POLITEHNICA din București.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsie – AICI


Se scoate la concurs o poziție de asistent cercetare pentru completarea echipei științifice a proiectului complex PCCDI “ Terapii inteligente pentru boli non-comunicabile bazate pe eliberarea controlată de compuși farmacologi din celule încapsulate după manipulare genetică sau bionanoparticule vectorizate – Proiect component – Nanobioparticule inteligente concepute pentru vectorizarea compusilor bioactivi in terapia inflamatiei vasculare”, Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0697, finanțat de UEFISCDI și implementat în calitate de partener la Universitatea POLITEHNICA din București.

Postul este prevăzut cu timp de lucru: 8 ore/zi, pe o perioadă de 24 luni cu finanțare din proiectul complex Contract PN-IIIP1-1.2-PCCDI2017-0629, și respectiv 24 luni cu finanțare din veniturile proprii ale Universitatii POLITEHNICA din București

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsie – AICI


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de Asistent de cercetare științifică – ACS, 2 posturi vacante de Doctorand, 2 posturi vacante de Cercetator existente în cererea de finanțare a Proiectului Complex “Obtinerea si expertizarea unor noi materiale biocompatibile pentru aplicatii medicale – MEDICALMETMAT”, Contract PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0239, Nr. contract de finanțare 60PCCDI/2018.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsie – AICI


Universities Politehnica din Bucureşti, implementează sub conducerea I.M.T. Bucureşti proiectul complex “Senzori şi sisteme integrate electronice şi fotonice pentru securitatea persoanelor şi a infrastructurilor – SENSIS”, contract nr. 71PCCDI din 2018, cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0419, în cadrul caruia este disponibil un post de asistent cercetare. Candidatul selectatva fi angajat cu normă întreagă (8 ore/zi) pe perioadă determinată (23,5 luni) începând cu 14.01.2019.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 1 (una) poziţie vacantă de MEMBRU-DOCTORAND (nou), cu calitatea de Doctorand în cadrul listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul: HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI – HORESEC, CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU EXECUŢIE PROIECTE COMPLEXE CDI Nr. 31PCCDI/2018, Proiect număr: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului „ ECO-NANOTEHNOLOGII DE DEPOLUAREA APELOR ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR” Nr. contract finanțare: 130/23.09.2016, ID: P_40_253, MySMIS: 105558, Director proiect Conf. Dr. Maria MIHALY, pentru 2 posturi de Asistent Cercetare.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului „ ECO-NANOTEHNOLOGII DE DEPOLUAREA APELOR ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR” Nr. contract finanțare: 130/23.09.2016, ID: P_40_253, MySMIS: 105558, Director proiect Conf. Dr. Maria MIHALY, pentru un post de Asistent Cercetare.
Poziția este disponibilă începând cu 01.12.2018, pe o perioadă determinată (16 de luni), normă intreaga (8h/zi).

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului „ ECO-NANOTEHNOLOGII DE DEPOLUAREA APELOR ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR” Nr. contract finanțare: 130/23.09.2016, ID: P_40_253, MySMIS: 105558, Director proiect Conf. Dr. Maria MIHALY, pentru 2 posturi de Asistent Cercetare.
Poziția este disponibilă începând cu 01.12.2018, pe o perioadă determinată (19 de luni), normă intreaga (8h/zi).

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului „ ECO-NANOTEHNOLOGII DE DEPOLUAREA APELOR ŞI VALORIFICAREA DEŞEURILOR” Nr. contract finanțare: 130/23.09.2016, ID: P_40_253, MySMIS: 105558, Director proiect Conf. Dr. Maria MIHALY, pentru 1 posturi de Cercetator.
Poziția este disponibilă începând cu 01.12.2018, pe o perioadă determinată (10 de luni), normă partiala (4h/zi).

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA Bucuresti anuntă organizarea concursului pentru ocuparea a cinci posturi de asistent cercetare in cadrul proiectului cu titlul: „Tehnici neconvenționale cu Ultrasunete/Microunde utilizate pentru activarea proceselor chimice şi nonchimice” finantat prin POC-A1-A1.1.4-E- 2015, ID: P_37_471.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI

9 noiembrie 2018 – Rezultate evaluare – AICI

20 noiembrie 2018 – Rezultate finale evaluare – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția în vederea angajării în cadrul proiectului „Lib2Life- Revitalizarea bibliotecilor si a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate” PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0689, subproiect P1 – Analiza documentelor vechi prin tehnici avansate nedestructive, pentru un post de Asistent Cercetare Stiinţifică – caracterizarea fizico-chimică a materialelor. Poziția este disponibilă începând cu 01.12.2018, pe o perioadă determinată (max. 24 de luni), 160 ore/lună.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea Politehnica din București anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 7 (șapte) posturi vacante de Asistent cercetare științifică (ASC) corespunzătoare a 7 (șapte) poziții vacante de MEMBRU DOCTORAND (nou), cu calitatea de doctorand  și un post vacant de Cercetător științific corespunzător a 1 (una)  poziție vacantă MEMBRU POSTDOCTORAND, în calitate de Postdoctorand  în cadrul listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul – Materiale inteligente pentru aplicații medicale/Smart materials for medical application (INTELMAT) – PCCDI 39/2018, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0407, derulat in cadrul Centrului de Cercetare pentru Materiale Polimerice Avansate.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI

Rezultatele selecției de dosare – AICI

Rezultate proba scrisa – AICI

Rezultate finale – AICI


Universitatea Politehnica din București anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de Asistent cercetare științifică (ASC), în cadrul listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul – Innovative nanotechnology based on polymers for the synthesis of new advanced materials (NAPOLI19)  – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0482, PCCDI40/2018

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI

Rezultatele selecției de dosare – AICI

Rezultate proba scrisa – AICI

Rezultate finale – AICI


Universitatea Politehnica din București anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de Asistent cercetare științifică (ASC), în cadrul listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul – Advanced innovative approaches for predictable regnerative medicine (REGMED)  – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0782, no. 65PCCDI/2018

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI

Rezultatele selecției de dosare – AICI

Rezultate proba scrisa – AICI

Rezultate finale – AICI


Universitatea Politehnica din București anunță organizarea concursului pentru ocuparea a 1 (una) poziție vacantă de Asistent cercetare științifică (ASC), în cadrul listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul – The contingency of CBRN hazards and the improvement of national security (SECURE-NET) – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0395, PCCDI 70/2018

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI

Rezultatele selecției de dosare – AICI

Rezultate proba scrisa – AICI

Rezultate finale – AICI


Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 6 (şase) poziţii vacante de MEMBRU-DOCTORAND (nou), cu calitatea de Doctorand în cadrul listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul: HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI – HORESEC, CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU EXECUŢIE PROIECTE COMPLEXE CDI Nr. 31PCCDI/2018, Proiect număr: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018, RESPONSABUL ONTRACT: Prof.dr.ing. Gheorghe LAZAROIU.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția, pentru 2 (două) posturi de Asistent Cercetare caracterizare material, în vederea angajării în cadrul proiectului “Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire – EcoNanoWires” Nr. contract finanțare: 49/05.09.2016,  ID: P_37_649, MySMIS: 104141, Director proiect Dr. Ruxandra VIDU.  Poziția este disponibilă începând cu 01.10.2018, pe o perioadă determinată (max 23 de luni), 160 ore/lună.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului  puteți găsi – AICI


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția, pentru 2 (două) posturi de Asistent Cercetare caracterizare material, în vederea angajării în cadrul proiectului “Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire – EcoNanoWires” Nr. contract finanțare: 49/05.09.2016,  ID: P_37_649, MySMIS: 104141, Director proiect Dr. Ruxandra VIDU.  Poziția este disponibilă începând cu 01.10.2018, pe o perioadă determinată (max 23 de luni), 160 ore/lună.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului  puteți găsi – Aici


Universitatea POLITEHNICA din București organizează selecția, pentru un post de Cercetator Postdoctoral Sinteză Nanofire, în vederea angajării în cadrul proiectului “Eco-Nano-Tehnologii pentru dezvoltarea unui modul cu dublă funcționalitate pe bază de nanofire – EcoNanoWires” Nr. contract finanțare: 49/05.09.2016,  ID: P_37_649,  MySMIS: 104141, Director proiect Dr. Ruxandra VIDU. Poziția este disponibilă începând cu 01.10.2018, pe o perioadă determinată (max. 23 de luni), 160 ore/lună.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului  puteți găsi –Aici

 

 

 

 

 

Arhiva posturi didactive perioada determinata

Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent si Sef Lucrări/Lector pe perioada determinata – Sem. II, 2018-2019

CONCURSURI – PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL II, ANUL UNIVERSITAR 2018– 2019

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS PERIOADĂ DETERMINATĂ-Sem. II-lea, an univ.2018-2019

COMISII CONCURS

CANDIDAŢI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, SEM. II, AN UNIV. 2018-2019

CANDIDATII DECLARATI ADMINISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

 

Arhiva posturi perioada nedeterminata 2018-2019

POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, AN UNIV. 2018–2019

CALENDARUL CONCURSURILOR PENTRU OCUPARE POSTURILOR DIDACTICE VACANTE – PERIOADA NEDETERMINATA, SEM. I, AN UNIVERSITAR 2018–2019

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS – POSTURI VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ -SEM I, AN UNIV. 2018-2019

CANDIDAŢI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SEM. I, AN UNIV. 2018-2019

COMISII DE CONCURS

CANDIDATII DECLARATI ADMINISI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE

 

Arhiva documente concursuri 2018-2019 – perioada determinata

Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante de asistent si Sef Lucrări Lector pe perioada determinata (septembrie – octombrie 2018)

POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ – An universitar 2018 – 2019, sem. I

COMISII DE CONCURS PERIOADĂ DETERMINATĂ –  sem. I, an univ. 2018-2019

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

CANDIDAŢI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ DETERMINATĂ

CANDIDAȚI VALIDAȚI LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE 

Arhiva documente concursuri 2017-2018 – perioada nedeterminata

POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ scoase la concurs în semestrul II, an univ. 2017 – 2018

CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. II, 2017-2018

COMISII CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE PE PERIOADA NEDETERMINATĂ Sem. II, anul universitar 2017-2018

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS

CANDIDATI INSCRISI LA CONCURS

CANDIDAȚI VALIDAȚI DE SENATUL UPB, PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE PE PRIOADĂ NEDETERMINATĂ, SEM. II, AN UNIV. 2017-2018

Arhiva documente concursuri 2017-2018 – perioada determinata

Calendarul concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante de sistent si Sef Lucrări Lector pe perioada determinata

Candidati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada determinata, sem. II, an universitar 2017-2018

Candidaţi înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didacticevacante pe perioadă determinată.

COMISII DE CONCURS

Posturi didactice vacante pe perioada determinata, sem. 2, an univ 2017-2018

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada determinata

Arhiva documente concursuri 2016-2017

Arhiva documente concursuri semestrul I 2017-2018

POSTURI DIDACTICE VACANTE pe pedioadă nedeterminată propuse spre a fi scoase la concurs în semestrul I, an univ.2017 – 2018

Candidaţi înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. I, an univ. 2017-2018

COMISII CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. I, An universitar 2017–2018

CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. I, An universitar 2017–2018PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata [Sem. II, An. Univ.2017-2018]

Candidati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, sem. I, an universitar 2017-2018.

Arhiva documente concursuri semestrul I 2016-2017

POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂscoase la concurs în Semestrul I, anul universitar 2016-2017[MO, III, Nr. 1631 / 28.11.2016]

CALENDAR CONCURSOCUPARE POSTURI DIDACTICE – PERIOADA NEDETERMINATASem. I, An universitar 2016 – 2017 [MO, III, 1631 /28.11.2016]

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata Sem. I, anul universitar 2016-2017

COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata Sem. I, anul universitar 2016-2017

Candidaţi înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, publicate în MO.1631/28.11.2016

Candidati admisi/respinsi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, publicate in MO.1631/28.11.2016

Arhiva documente concursuri semestrul II 2016-2017

OMECTS nr. 6.560 / Decembrie 2012. Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

OMECTS nr. 4204 / Iulie 2013. Modificare OMECTS nr. 6560 / Decembrie 2012 [Modificarea Standardelor unor Comisii CNATDCU]

POSTURI DIDACTICE VACANTE scoase la concurs în Semestrul II, pentru anul universitar 2016-2017

CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. II, 2016-2017

Candidaţi inscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. II, an univ. 2016-2017

COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată Semestrul II, anul universitar 2016-2017

PROGRAMAREA PROBLOR DE CONCURS

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată