Concursuri Posturi Vacante Didactice si de Cercetare

UPB scoate la concurs două posture de asistent de cercetare în cadrul proiectului ATLAS

Universitatea Politehnica din București implementează proiectul „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, de tip Complex finanțat de UEFISCDI (Contract. Nr. 17PCCDI/2018) coordonat de Facultatea de Automatică și Calculatoare prin Sl. Dr. Ing. CHIROIU Mihai-Daniel.

Proiectul își propune îmbunătățirea performanțelor de cercetare și de colaborare în domeniul securității cibernetice. Existența programelor de master și doctorat dedicate securității cibernetice în universitățile partenere, reprezintă baza pentru colaborare în vederea consolidării competențelor științifice și tehnologice, și creează premisele dezvoltării de parteneriate cu mediul guvernamental și privat. Proiectul propune două direcții majore de acțiune: creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan național și internațional prin cercetare fundamentală și aplicativă, și dezvoltarea instituțională prin transfer tehnologic între parteneri sau colaboratori externi. Programul comun de cercetare-dezvoltare adresează teme de mare interes pentru asigurarea securității cibernetice: securitatea aplicațiilor și sistemelor de operare, securitatea IoT și cloud.

Dintre direcțiile de cercetare abordate menționăm: folosirea metodelor formale și a tehnicilor de învățare automată pentru îmbunătățirea securității aplicațiilor software, securitatea dispozitivelor IoT utilizând inteligență distribuită, tehnologii criptografice noi pentru securizarea comunicațiilor în IoT și a datelor stocate în cloud.

Astfel, în cadrul proiectului sunt disponibile 2 posturi de asistent de cercetare. Candidații selectați vor fi angajați cu normă întreagă pe durata desfășurării proiectului cu posibilitatea de prelungire încă 2 ani după finalizarea acestuia.

Pentru detalii suplimentare puteti accesa link-ul de mai jos:

UPB scoate la concurs două posture de asistent de cercetare în cadrul proiectului ATLAS

Arhiva documente concursuri 2016-2017

Arhiva documente concursuri semestrul I 2017-2018

POSTURI DIDACTICE VACANTE pe pedioadă nedeterminată propuse spre a fi scoase la concurs în semestrul I, an univ.2017 – 2018

Candidaţi înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. I, an univ. 2017-2018

COMISII CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. I, An universitar 2017–2018

CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PENTRU PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. I, An universitar 2017–2018PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata [Sem. II, An. Univ.2017-2018]

Candidati admisi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, sem. I, an universitar 2017-2018.

Arhiva documente concursuri semestrul I 2016-2017

POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂscoase la concurs în Semestrul I, anul universitar 2016-2017[MO, III, Nr. 1631 / 28.11.2016]

CALENDAR CONCURSOCUPARE POSTURI DIDACTICE – PERIOADA NEDETERMINATASem. I, An universitar 2016 – 2017 [MO, III, 1631 /28.11.2016]

PROGRAMAREA PROBELOR DE CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata Sem. I, anul universitar 2016-2017

COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata Sem. I, anul universitar 2016-2017

Candidaţi înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, publicate în MO.1631/28.11.2016

Candidati admisi/respinsi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminata, publicate in MO.1631/28.11.2016

Arhiva documente concursuri semestrul II 2016-2017

OMECTS nr. 6.560 / Decembrie 2012. Standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

OMECTS nr. 4204 / Iulie 2013. Modificare OMECTS nr. 6560 / Decembrie 2012 [Modificarea Standardelor unor Comisii CNATDCU]

POSTURI DIDACTICE VACANTE scoase la concurs în Semestrul II, pentru anul universitar 2016-2017

CALENDAR CONCURS OCUPARE POSTURI DIDACTICE VACANTE PE PERIOADA NEDETERMINATA – Sem. II, 2016-2017

Candidaţi inscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată, sem. II, an univ. 2016-2017

COMISII CONCURS pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată Semestrul II, anul universitar 2016-2017

PROGRAMAREA PROBLOR DE CONCURS

Rezultatul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată