Pe data de 14.01.2022, ora 11:00, sala CK104 în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

DEZVOLTĂRI ȘI CONTRIBUȚII PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATERISC ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR DE ECHIPAMENTE INDUSTRIALE/ 

DEVELOPMENTS AND CONTRIBUTIONS TO THE IMPLEMENTATION OF AN INTEGRATED QUALITY RISK MANAGEMENT SYSTEM IN THE PROCUREMENT OF INDUSTRIAL EQUIPMENT

elaborată de doamna

MARIAN I. ALEXANDRA-IOANA,


în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  


REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN
Conducător științific Prof.univ.emerit dr.ing.ec. Constantin MILITARU
Referent  Prof.univ.dr.ing. Doina BANCIU
Referent Prof.univ.dr. Ion POPA
Referent Conf.univ.dr.ing. Magdalena ROȘU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.

Data: 22.12.2021