In data de 17.11.2021, ora 13:00, sala CK104, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Dezvoltări și contribuții privind implementarea managementului calitate-risc în administrația publică/ Developments and Contributions Regarding the Implementation of Quality-Risk Management in Public Administration,

elaborată de doamna

CIOLAC (MARIN) Ruxandra,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

 

Președinte Prof.univ.dr.ing. Cristian-Vasile DOICIN
Conducător științific Prof.univ.emerit dr.ing.ec. Constantin MILITARU
Referent Conf.univ.dr.ing. Ovidiu-Aurelian BLĂJINĂ
Referent Conf.univ.dr.ing. Lucia-Violeta MELNIC
Referent Prof.univ.dr. Cosmin-Octavian DOBRIN

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.