In data de 18.03.2022, ora 10,  sala CB 212 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, în sistem online, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

Dezvoltarea procesului de mentenanță a autovehiculelor în vederea reducerii impactului ecologic Development of the Vehicle Maintenance Process in Order to Reduce the Ecological Impact,

elaborată de doamna

PETRESCU (POPIȘTEANU) Carmen,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

 

Președinte Prof.univ.dr.ing. Marian GHEORGHE
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Gheorghe SOLOMON
Referent Prof.univ.dr.ing. Theodor MACHEDON PISU
Referent Prof.univ.dr.ing. Dănuț MIHĂILESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. Ionelia VOICULESCU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.