În data de 23.10.2023, la ora 8:00,  sala L 022, va avea loc în cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Chimică și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul: DEGRADAREA FOTO-OXIDATIVĂ A COMPUȘILOR ORGANICI DIN APELE REZIDUALE / PHOTO-OXIDATIVE DEGRADATION OF ORGANIC COMPOUNDS FROM WASTEWATER

elaborata de doamna

LUPU (IONICĂ) Giovanina-Iuliana

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MEDIULUI, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. CRISTINA ORBECI CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr. DOINA DRĂGĂNESCU REFERENT
Prof.dr.ing. OVIDIU NEMEȘ REFERENT
Prof.dr.ing. ȘTEFAN IOAN VOICU REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313