În data de 27.06.2023, la ora 8:00, în sala CG002, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Creșterea eficienței sistemelor energetice prin cogenerare și utilizarea de surse deșeu sau regenerabile/ Increasing the Efficiency of Energy Systems through Cogeneration and the Use of Waste or Renewable Sources 

elaborată de doamna 

Mihaela CIOCAN

rezumat_ro / rezumat_eng 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.   ALEXANDRU DOBROVICESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.   ALEXANDRU ȘERBAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof. dr.ing.  MARIANA-FLORENTINA ȘTEFĂNESCU REFERENT
Prof.dr.ing.  MUGUR BĂLAN REFERENT
Prof.dr.ing.  GABRIEL NĂSTASE REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.