In data de 10.12.2021, la ora 11:00, va avea loc, în cadrul facultății de Energetică, în sala ELA 024 și online,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Creșterea eficienței energetice în transportul cu metroul prin utilizarea energiei recuperative și corelarea graficelor de trafic   /  The Growth Energy Efficiency in Metro Transport through the Use of Recovery Energy and Correlation of Traffic Graphs,

elaborată de

PANĂ Dragoș-Cristian-Orlando,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. CONSTANTIN BULAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. DAN NICULAE ROBESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. NICOLAE MUNTEAN MEMBRU
Prof.dr.ing.mat. DORIN – DUMITRU LUCACHE MEMBRU
Prof.dr.ing. NICOLAE GOLOVANOV MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: dan.robescu@upb.ro; secretariat.sc.doctorala@gmail.com.

Astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313