În data de 14.12.2023, la ora 11:00, în sala 3.2, din cadrul Bibliotecii Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, etaj 3, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Contribuții teoretice și experimentale privind substituirea agenților frigorifici din centrala de tratare a aerului/ Theoretical and Experimental Contributions on the Substitution of Refrigerants in the Air Handling Unit

elaborată de domnul 

Iulian-Cătălin UȚA

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAIL VIOREL BĂDESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. FLORIN IORDACHE REFERENT
Prof.dr.ing. GABRIEL IVAN REFERENT
Prof.dr.ing. HORAȚIU POP REFERENT

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.