În data de 10.12.2021, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online și în sala EB 210, a tezei de doctorat cu titlul:  Contribuții privind utilizarea parametrilor S și a diagramei Smith în analiza calitativă a circuitelor analogice / Contributions Regarding the Use of  S Parameters and the Smith Diagram in the Qualitative Analysis of Analog Circuits

elaborată de

ASANACHE Răzvan,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. GABRIELA CIUPRINA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  MIHAI IORDACHE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. NICOLETA ADINA GIURGIUMAN (RĂCĂȘAN) MEMBRU
Prof.dr.ing. DAN DORU MICU MEMBRU
Conf.dr.ing. MARILENA STĂNCULESCU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.