În data de 18.09.2023, la ora 11:00,  în sala Jl 109, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind  posibilitățile de obținere a materialelor compozite cu aplicații biomedicale / Contributions Regarding the Possibilities of Obtaining Composites Materials with Biomedical Applications

elaborată de doamna

DASCĂLU (ENE) Cătălina Andreea

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.habil.ing. IULIAN VASILE ANTONIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.habil.ing. FLORIN MICULESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CORNELIU MUNTEANU REFERENT
Conf.dr.ing. LUCIAN TOMA CIOCAN REFERENT
Conf.dr.ing. COSMIN MIHAI COTRUȚ REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313