În data de 25.09.2023, la ora 12:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, în sala EC 201 ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind optimizarea transferului wireless de energie pentru o baza de incărcare independentă / Contributions to Optimizing Wireless Power Transfer for an Independent Charging Base

elaborată  de :

MOCANU Vlad

rezumat_ro / rezumat_en 

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. GEORGE-CĂLIN SERIȚAN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. MIHAI OCTAVIAN POPESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ALEXANDRU SĂLCEANU REFERENT
Prof.dr.ing. SORIN MUȘUROI REFERENT
Conf.dr.ing.MARILENA STĂNCULESCU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.