În data de 25.09.2023, la ora 14:30, în sala JI 109 va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind inovarea în antreprenoriatul și managementul afacerilor finanțate prin fonduri nerambursabile / Contributions Regarding Innovation in Entrepreneurship and Business Management Financed through Non-Reimburseable Funds
elaborată de domnul

MANEA Ciprian

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE ȘI MANAGEMENT  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing.  NICOLAE IONESCU
Conducător științific Prof.univ.dr.habil.ing.ec. AUGUSTIN SEMENESCU
Referent Prof.univ.dr.ing.ec. Laura BACALI
Referent Prof.univ.dr.ec. Răzvan-Cătălin DOBREA
Referent Prof.univ.dr.ing.dr.ec. Aurel-Mihail ȚÎȚU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.