În data de 23.10.2023, la ora 10:00, în sala EC 201 ,va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Electrică, ședința de dezbatere și susţinere publică,  a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții privind analiza, proiectarea și realizarea dispozitivelor electrice utilizate pentru monitorizarea ambientului interior / Contributions Regarding the Analysis, Design and Realization of Electrical Devices used for Indoor Ambiental Monitoring 

elaborată de,

PICA Aurel-Ștefan

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN 

în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. GEORGE CĂLIN SERIȚAN PREŞEDINTE
Conf.dr.ing. MARILENA STĂNCULESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. HORIA LEONARD ANDREI REFERENT
Prof.dr.ing. DAN DORU MICU REFERENT
Conf.dr.ing. MIHAI MARICARU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: sdie@upb.ro .

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.