In data de 30.09.2022, la ora 8:30, în sala FA 004, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul Contribuții la optimizarea procesului termodinamic al incineratoarelor pentru deșeuri medicale și valorificarea tehnică a cenușii rezultate / Contributions to Optimize the Thermodynamic Process of Medical Waste Incinerators and Technical Valorization of Resulted Ash

elaborată de domnul

 SARI – KAMEL – JABER

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. TUDOR PRISECARU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MARIN BICĂ MEMBRU
Prof.dr.ing. LIVIU DRUGHEAN MEMBRU
Conf.dr.ing. ELENA POP MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313