În data de 27.09.2021, la ora 12:00, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul: Contribuții la asigurarea calității serviciului în rețele 5G multi – domenii și feliate prin management, orchestrare și virtualizare / Contributions to Quality of Service Assurance in 5G Multi_Domain Sliced Networks through Management, Orchestration and Virtualization

elaborată de

ȚAPU (CIOBANU) Andra-Izabela_Elena

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. BOGDAN IONESCU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. EUGEN BORCOCI CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. VIRGIL DOBROTĂ REFERENT
Prof.dr.ing. SORIN ZOICAN REFERENT
Conf.dr.ing. CRISTIAN – IULIAN RÎNCU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail eugen.borcoci@upb.ro; nicoleta.branisteanu@upb.ro, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313