Conf.dr.ing. Lucica BARBES / Contribuţii privind aplicarea metodelor spectrale şi statistice de analiză în evaluarea suprafeţelor şi a factorilor de mediu

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Ingineria Sistemelor Biotehnice – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contribuţii privind aplicarea metodelor spectrale şi statistice de analiză în evaluarea suprafeţelor şi a factorilor de mediu elaborată de conf.dr.ing. Lucica BARBES, cu functia de baza la Universitatea Ovidius din Constanta.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE