IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala Energetica, domeniul de doctorat Inginerie Energetica – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Studiul funcționării mașinilor și sistemelor hidraulice în regimuri permanente și tranzitorii” elaborată de conf.dr.ing. Diana Maria BUCUR, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Facultatea Energetica.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE