conf.dr.ing. Daniel Eugeniu CRUNTEANU / Contributions in the fields of wind turbines, jet engine nozzle acoustics, combustion and automatic control system for gas turbines – 02.12.2021, ora 10, online

IOSUD Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti – Scoala Doctorala de Inginerie Aerospatiala, domeniul de doctorat Inginerie Aerospatiala – a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul: ”Contributions in the fields of wind turbines, jet engine nozzle acoustics, combustion and automatic control system for gas turbines” elaborată de conf.dr.ing. Daniel Eugeniu CRUNTEANU, cu functia de baza la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.

CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII / PROPUNERE PENTRU COMISIA DE ABILITARE