Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Inginerie energetică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Energie – mediu si sanatate”, elaborată de Conf.dr.ing COCÂRŢĂ Diana Mariana, titular la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, după cum urmează:

  1. Prof. BADEA Adrian – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. GAVRILESCU Mariana – Univ. „Gheorghe Asachi” din Iasi;
  3. Prof. CIOCA Lucian – Univ. „Lucian Blaga” din Sibiu.

Conf.dr.ing COCÂRŢĂ Diana Mariana / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII