CONCURS DE FOTOGRAFIE „EXPERIENȚA MEA DE STUDIU ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN FRANȚA”

CONCURS DE FOTOGRAFIE „EXPERIENȚA MEA DE STUDIU ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN FRANȚA”

Pentru tinerii români, Franța este treia țară de destinație pentru un sejur de studii, iar românii sunt a 4 naţionalitate europeană în Franța, după Italia, Germania și Spania. În plus, Franța este prima țară de destinație pentru tinerii români cu bursă Erasmus. Deși mobilitatea studenților francezi în România este alcătuită în principal din studenți la medicină, tinerii francezi sunt înscriși la formări universitare francofone sau în cadrul mobilității susținute de programul Erasmus. În acest context, concursul de fotografie propus de Campus France în cadrul Sezonului România Franţa 2019, „Experiența mea de studiu” în Franța și respectiv în România reprezintă o mare oportunitate de a promova intensitatea schimburilor universitare între Franța și România.

Această competiție are două categorii: „Experiența mea de studiu în Franța” și „Experiența mea de studiu în România”. Prima categorie este deschisă oricărei persoane de naționalitate română care a efectuat o mobilitate de studiu în Franța, iar cea de-a doua categorie este deschisă oricărei persoane de naționalitate franceză care a efectuat studii în România. Participanții vor trebui să trimită prin e-mail la adresa bucarest@campusfrance.org o fotografie făcută de ei în timpul mobilității de studiu în Franța, respectiv în România, respectând regulamentul concursului.


Pour les jeunes Roumains, la France constitue le 3ème pays de destination pour effectuer un séjour d’études et la Roumanie est placée en 4ème position dans le classement des pays d’origine des étudiants européens accueillis en France, après l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. Par ailleurs, la France est le 1er pays de destination des jeunes roumains dans le cadre d’un échange Erasmus Même si la mobilité des étudiants français vers la Roumanie est essentiellement faite d’étudiants en médecine, les jeunes Français sont inscrits également dans les formations universitaires francophones ou dans le cadre des mobilités soutenues par le programme Erasmus.

Dans ce contexte, la mise en place du concours photos proposé par Campus France dans le cadre de la Saison France Roumanie 2019, « Mon expérience d’études » en France, respectivement en Roumanie, représente une belle opportunité pour promouvoir l’intensité des échanges universitaires entre la France et la Roumanie.

Ce concours aura deux catégories : une première sur « Mon expérience d’études en France » et une deuxième sur « Mon expérience d’études en Roumanie ». La première catégorie est ouverte à toute personne physique de nationalité roumaine ayant effectuée une mobilité d’études en France et la deuxième catégorie est ouverte à toute personne de nationalité française ayant effectué une mobilité d’études en Roumanie. Les participants devront envoyer par mail à l’adresse bucarest@campusfrance.org une photographie prise par leur soin pendant leur mobilité d’études en France, respectivement en Roumanie en respectant le règlement du concours.