In data de 28.09.2021, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

Compozite in-situ cu matrice de aluminiu și particule de ZrB2 / In-Situ Composites with Aluminum Matrix and ZrB2 Particles

elaborată de domnul

 ROȘU Lucian,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea: 

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. NICOLAE CONSTANTIN PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. PETRU MOLDOVAN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Conf.dr.ing. MIHAI BUȚU MEMBRU
Prof.dr.ing. ANA VIRGINIA SOCALICI MEMBRU
Prof.dr.ing. RODICA – MARIANA ION MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com;                      gabriela.dumitrescu@upb.ro . Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313