In data de 03.09.2021, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul  MODELAREA ȘI SIMULAREA SISTEMELOR ENERGETICE HIBRIDE ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII TEHNOLOGIILOR DE DECARBONATARE/MODELING AND SIMULATION OF HYBRID ENERGY SYSTEMS IN THE FRAMEWORK OF INTEGRATING DECARBONIZATION TECHNOLOGIES,

elaborată de

CIUPĂGEANU DANA – ALEXANDRA,

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE ENERGETICĂ,  

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. CONSTANTIN BULAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. GHEORGHE LĂZĂROIU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ROBERTO CIPOLLONE MEMBRU
Prof.dr.ing. VALENTINA VALI CIUCUR MEMBRU
Prof..dr.ing. CRISTIAN FLORIAN DINCĂ MEMBRU

componenţa comisiei fiind următoarea:

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online, prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail:  gheorghe.lazaroiu@upb.ro; secretariat.sc.doctorala@gmail.com, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 31

Data: 12.08.2021