In data de 29.09.2022, la ora 10:00, în sala CG 022, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul  Cercetări teoretice și experimentale privind tribologia pielii cu aplicații la prinderea directă și indirectă a obiectelor / A Combined Theoretical and Experimental Study of the Tribology of Human Skin with Applications to Direct and Indirect Manipulation of Objects

elaborată de domnul

CĂLIN Andrei

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

 în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. ANDREI TUDOR CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. DUMITRU OLARU MEMBRU
Conf.dr.ing. FLORIN MUNTEANU MEMBRU
Prof.dr.ing. SORIN CĂNĂNĂU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313