In data de 08.10.2020, la ora 11:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:  CERCETĂRI TEORETICE ȘI EXPERIMENTALE PRIVIND OBȚINEREA DE NOI ALIAJE CU ENTROPIE ÎNALTĂ CU PROPRIETĂȚI BIOCOMPATIBILE/THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE OBTAINING OF NEW HIGH ENTROPY ALLOYS WITH BIOCOMPATIBLE PROPERTIES


elaborată de

CV / CÂRLAN BEATRICE – ADRIANA (ȘERBAN)

REZUMAT_RO/REZUMAT_EN


în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR.

Componenţa comisiei este următoarea:


NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. VALERIU GHICA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. NICOLAE CONSTANTIN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU MEMBRU
Prof.dr.ing. RODICA MARIANA ION MEMBRU
C.S.I.dr.ing. VASILE SOARE MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: gabriela.dumitrescu@upb.ro Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.