In data de 18.11.2021, la ora 14:00, în cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică, în sistem online, a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind sistemele mecatronice inteligente utilizate în antrenamentul de performanță la Arte Martiale, pentru corectarea biomecanicii mișcărilor și reducerea riscului de accidentare în cadrul antrenamentelor / Research on intelligent mechatronic systems used in Martial Arts performance training, to correct the biomechanics of motion and reduce the risk of injury during training

 elaborată de

BADEA Cristian Radu,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat    INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. RADU CHIRIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  OCTAVIAN DONȚU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. GHEORGHE I. GHEORGHE CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CĂTĂLIN ALEXANDRU MEMBRU
Prof.dr. CRISTIAN IOAN STOICA MEMBRU
Conf.dr.ing. ALINA SPÂNU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa online la ședința de dezbatere și susținere publică, prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: olga.dumitrescu@upb.ro, astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmări susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313