In data de 10.03.2023, la ora 11:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind procesul de mărunţire a clincherului ȋn fabricile de ciment ȋn vederea reducerii emisiilor de pulberi / Researches on the Process of Grinding Clinker in Cement Plants in Order to Decrease Dust Emissions 

elaborată de

CIOBANU Cristian-Bogdan

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI,

domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  SORIN – ȘTEFAN BIRIȘ PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  GHEORGHE VOICU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ILIE DUMITRU REFERENT
C.S.I dr.ing. LIGIA MUNTEANU REFERENT
Conf.dr.ing. GEORGE IPATE REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: stoian_s_oana@yahoo.com

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313