In data de 31.03.2023, la ora 11:00, în sala D 101 va avea loc în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind optimizarea parametrilor constructivi și funcționali ai sistemului de compactare prin translație a deșeurilor, în amplasare staționară sau mobilă / Research on the Optimization of the Constructive and Functional Parameters of the Waste Translation Compaction System, in a Stationary or Mobile Locations

elaborată de

LAZEA Mircea – Bucur

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI,

domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  SORIN – ȘTEFAN BIRIȘ PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  GHEORGHE VOICU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. RĂZVAN-GEORGE RÎPEANU REFERENT
Prof.dr.ing. ION SĂRĂCIN REFERENT
Prof.dr.ing. FILIP ILIE REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: stoian_s_oana@yahoo.com

Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313