In data de 12.09.2022, ora 13:00,  sala JL 109  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică, ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

CERCETĂRI PRIVIND LOCALIZAREA BAZATĂ PE TEHNOLOGII INTELIGENTE ÎN TRANSPORTURI ȘI MANAGEMENTUL ACESTORA /

RESEARCH ON LOCATION BASED ON INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN TRANSPORT AND ITS MANAGEMENT,

elaborată de domnul

CHIVA IG. Ionuț – Cosmin,

în domeniul fundamental  STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat   INGINERIE ȘI MANAGEMENT  

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing.ec. Cristian-Vasile DOICIN
Conducător științific Prof.univ.dr.ing.ec. Augustin SEMENESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. Nicu BIZON
Referent Prof.univ.dr.ing. Lucian-Ionel CIOCA
Referent Prof.univ.dr.ing. Octavian FRATU

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.