In data de 27.09.2021, la ora 10:30, va avea loc, în cadrul facultății de Ingineria Sistemelor Biotehnice, ședința de dezbatere și susținere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul Cercetări privind implementarea unui sistem de măsurare și control în timp real al parametrilor regimului de lucru al dospitoarelor de aluat /Researches on the Implementation of a Real-Time Control and Measurement System for the Working Regime Parameters of Dough Provers

 elaborată de

ISTUDOR Adriana,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental  ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Conf.univ.habil.dr.ing. CRISTINA ILEANA COVALIU PREŞEDINTE
Prof.univ.dr.ing. GHEORGHE VOICU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.univ.dr.ing. VALENTIN APOSTOL MEMBRU
Prof.univ.dr.ing. DANIELA TARNIȚĂ MEMBRU
Prof.univ.dr.ing. VASILE PĂDUREANU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: gheorghe.voicu@upb.ro; stoian_s_oana@yahoo.com,  astfel vor primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313