In data de 27.10.2023, ora 10:00,  în Sala CB 212  va avea loc, în cadrul Școlii Doctorale de Inginerie Industrială și Robotică,  ședinta de dezbatere si susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări privind îmbunătățirea securității în muncă și la incendiu în clădiri civile și industriale / Research on Improving Work and Fire Safety in Civil and Industrial Buildings

elaborată de domnul

COSAC Marian

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental STIINŢE INGINEREȘTI,
domeniul de doctorat INGINERIE INDUSTRIALĂ.  

Comisia de doctorat

Președinte Prof.univ.dr.ing. Irina SEVERIN
Conducător științific Prof.univ.dr.ing. Gheorghe SOLOMON
Referent Prof.univ.dr.ing. Valentin PETRESCU
Referent Prof.univ.dr.ing. Oana Roxana CHIVU
Referent Prof.univ.dr.habil.ing. Timur-Vasile CHIS

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele: nicolae.ionescu@upb.ro și carmen.postelnicu@upb.ro. Astfel, se va primi acces la canalul de pe platforma Microsoft Teams unde se va desfășura susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității POLITEHNICA din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313.