În data de 27.08.2020, la ora 10:00, va avea loc în cadrul facultății de Știința și Ingineria Materialelor,  ședința de dezbatere și susţinere publică, care se va desfășura online, a tezei de doctorat cu titlul:

CERCETĂRI PRIVIND CAPACITATEA INOCULANTĂ A CERIULUI ÎN FONTELE CENUȘII / RESEARCH ON THE INOCULATION CAPACITY OF CERIUM IN GRAY CAST IRON – elaborată de doamna:

ANTON IRINA – VARVARA (BALKAN)

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR
REZUMAT – RO
REZUMAT – EN

Componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. MIHAI BUZATU           – PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. IULIAN RIPOȘAN        – CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. MIHAI CHIȘAMERA   – MEMBRU
Conf.dr.ing. NICOLAE CRAINIC    – MEMBRU
Conf.dr.ing. IMRE KISS                    – MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică online prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail: gabriela.dumitrescu@upb.ro .
Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313