În data de 07.09.2022, la ora 11:00, în sala CG 037, din cadrul facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică, situată în Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, va avea loc ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul : CERCETĂRI PRIVIND AERAREA APELOR STAGNANTE SAU ÎN CURGERE PRIN CONDUCTE  / RESEARCHES REGARDING THE AERATION OF STAGNATION WATERS OR FLOWING WATERS THROUGH PIPES

elaborată de doamna

BOLTINESCU (ROZA) MARILENA – MONICA  

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE MECANICĂ, 

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

Componenţa comisiei:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. OCTAVIAN DONȚU PREŞEDINTE
Prof. Emerit dr.ing. NICOLAE BĂRAN CONDUCĂTOR

DE DOCTORAT

Prof. Emerit dr.ing. TEODOR EUGEN MAN MEMBRU
Prof.dr.ing. DUMITRU ILIE MEMBRU
Prof. Emerit dr.ing. VALERIU NICOLAE PANAITESCU MEMBRU

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313