In data de 01.09.2022, la ora 12:00, va avea loc în cadrul facultății de Energetică, în sala Ela 118,  ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul:

CERCETĂRI PENTRU MĂRIREA RANDAMENTULUI SERVOMECANISMELOR ELECTROHIDRAULICE / RESEARCHES FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ELECTROHYDRAULIC SERVOMECHANISMS,

elaborată de

Toma COJOCARU-GREBLEA,

REZUMAT_RO

REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE ENERGETICĂcomponenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.dr.ing. Constantin BULAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. Nicolae VASILIU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. Nicolae GOLOVANOV MEMBRU
Prof.dr.ing. Ilare BORDEAȘU MEMBRU
CSI dr.ing. Vergil MURARU MEMBRU

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică prin transmiterea solicitării la adresa de e-mail secretariat.sc.doctorala@gmail.com.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independentei nr. 313