In data 14.09.2023, la ora 10:00,  în sala JB 112, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări experimentale privind obținerea de produse utilizate in siderurgie și construcții prin reciclarea deșeurilor oxidice generate in industria materialelor ceramice / Experimental Research on the Obtaining of Products Used in Steel and Construction through the Recycling Oxidious Waste Generated in the Ceramic Materials Industry

elaborată de doamna 

ISTRATE ( IVAN ) Alexandra

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing.  VALERIU GABRIEL GHICA PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  NICOLAE CONSTANTIN CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. ANA VIRGINIA SOCALICI REFERENT
Prof.dr.ing. RODICA MARIANA ION REFERENT
Prof. dr. ing. RADU ȘTEFĂNOIU REFERENT

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313