In data 18.09.2023, la ora 10:00,  în sala JF 004, va avea loc în cadrul Școlii Doctorale de Știința și Ingineria Materialelor, ședința de dezbatere și susţinere publică a tezei de doctorat cu titlul: Cercetări avansate privind obtinerea de straturi subțiri cu rezistență mare la coroziune in condiții extreme prin metode PVD / Advanced Research on the Obtaining of Thin Layers with High Corrosion Resistance under Extreme Conditions through PVD Methods

elaborată de domnul

MOȘINOIU Laurențiu Florin

rezumat_ro / rezumat_en

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIA MATERIALELOR, componenţa comisiei fiind următoarea:

Prof.dr.ing. IULIAN VASILE ANTONIAC PREŞEDINTE
Prof.dr.ing.  CRISTIAN PREDESCU CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CONSTANTIN BACIU REFERENT
CS I .dr.ing. RADU PITICESCU REFERENT
Conf. dr. ing. ANDREI CONSTANTIN BERBECARU REFERENT

 

Persoanele interesate pot participa la ședința de dezbatere și susținere publică și online prin transmiterea solicitării la adresele de e-mail: antoniac.iulian@gmail.com; aura-catalina_mocanu@upb.ro.. Astfel veti primi acces la canalul unde se va putea urmari susținerea publică.

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA  București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313