EY-MPO-0073

Proiectul de mobilitate în învățământul superior se desfășoară pe o perioadă de 16 luni, începând cu 1 iunie 2018 până în 30 septembrie 2019, între Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) și Universitatea din Islanda (UoI), din Reykjavik .

Obiectivul proiectului este reprezentat de desfășurarea mobilităților pentru studenți și pentru cadre didactice,  între UPB și UoI. Prin efectuarea mobilităților se urmărește îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor studenților în domeniile inginerie mecanică și știința calculatoarelor și promovarea schimbului de exeriență pentru personalul din învățământul superior, acestea aducând un beneficiu educaţional şi cultural participanților.

Sunt prevăzute următoarele tipuri de mobilităţi:

  • Mobilităţi de studiu pentru studenţi (de 3 până la 12 luni în cadrul aceluiași an academic);
  • Mobilităţi de plasament pentru studenţi (stagii de practică) (de 2 până la 12 luni în cadrul aceluiași an academic);
  • Mobilităţi de predare pentru cadre didactice (între 2 zile și 2 săptămâni – min. 8 ore de predare/săptămână);
  • Mobilităţi de formare pentru cadre didactice (între 2 zile și 2 săptămâni).

 

Atenție! Granturile SEE nu pot fi folosite pentru finanțarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe naționale sau internaționale.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway“/„Finanțat prin fonduri donate de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia

upb eea grants