Caracterizarea și modelarea reologică a fluidelor utilizateîn inginerie biomedicală

rezumatul tezei

Numele şi prenumele doctorandului: ȚURCANU MIHAELA

Domeniul de doctorat: INGINERIE ENERGETICĂ

Conducator științific: Prof.dr.ing. CORNELIU BĂLAN

Data susţinerii publice: 12.01.2017

Sala: sala de Consiliu din cadrul Bibliotecii U.P.B., ora 10.00

Comisia științifică

Președintele comisiei: Prof.dr.ing. ADRIAN – ALEXANDRU BADEA – cv

Conducător științific: Prof.dr.ing. CORNELIU BĂLAN – cv

Membrii comisiei: C.S.I.dr. MARIA BERCEA – cv

C.S.I.dr.fiz. MIHAELA GHEORGHIU – cv

Conf.dr.ing. DIANA BROBOANĂ – cv

Prof.dr.ing. CRISPULO GALLEGOS – cv