Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, IOSUD în domeniul: Fizică, a propus componenţa Comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare, cu titlul: ”Topics in complex plasmas and electron beam interaction with matter” elaborată de C.S. I. TICOŞ Catalin Mihai, angajat la Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR) Bucureşti, după cum urmează:

  1. CS I  UR Călin Alexandru – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
  2. Prof. BĂRAN Virgil- Universitatea Bucureşti;
  3. Prof. SIN Mihaela – Universitatea Bucureşti.

C.S. I. TICOŞ Catalin Mihai / CV/ LISTA DE LUCRARI/ FISA DE VERIFICARE INDEPLINIRE STANDARDE/ REZUMATUL LUCRARII

Sustinerea tezei de abilitare va avea loc in data de 12 decembrie 2019, ora 11.30, la Biblioteca Nationala de Fizica, parter, in orasul Magurele, jud. Ilfov.