In data de 16.06.2022, la ora 10:00,  pe MT, va avea loc în cadrul facultății de Chimie Industrială și Biotehnologii, situată in Str. Gheorghe POLIZU, nr. 1-7, sector 1, ședința de dezbatere și susţinere publică, a tezei de doctorat cu titlul:

Biosinteza proteinelor modulatoare de apoptoză și investigarea interacțiuniilor dintre ele Biosynthesis and Interaction Studies of Apoptosis Modulating Proteins

elaborată de doamna

Katalin NAGY,

REZUMAT_RO / REZUMAT_EN

în domeniul fundamental ȘTIINŢE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat INGINERIE CHIMICĂ,  

componenţa comisiei fiind următoarea:

NUMELE ŞI PRENUMELE CALITATEA
Prof.Habil.dr.ing.  ILEANA RĂU PREŞEDINTE
Prof.dr.ing. SZABOLCS LÁNYI CONDUCĂTOR DE DOCTORAT
Prof.dr.ing. CRISTINA COSTACHE MEMBRU
Prof.Habil.dr.ing. CSABA PAIZS MEMBRU
Prof.dr. ELÓD-ERNÓ NAGY MEMBRU

Teza poate fi consultată la Biblioteca Universității Politehnica din București, situată în localul din Splaiul Independenței nr. 313